Refleksja o miłości własnej

Jak często sobie mówisz o tym, że jesteś z siebie dumna? Że jesteś piękna, wartościowa? Że jesteś wyjątkowa i niesamowicie ważna. Czy kochasz siebie? Ale tak na serio. I nie chodzi mi o egoizm, w żadnym wypadku. Chodzi mi o dojrzałą prawdziwą miłość własną. Czy wiesz co to jest? Czy umiesz to jakoś ogarnąć? Nas…

„Więcej”

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza…

Codzienność – moje chodzenie po drabinie

Czasem odłożenie pracy na później nie przynosi szkody. Lecz w wypadku baobabu jest to zawsze katastrofa. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę „Nie można zatem rozdzielać rozumu i wiary nie pozbawiając człowieka możności właściwego poznania samego siebie, świata i Boga” Jan Paweł II, Fides et ratio 16 „Wszystko, co nie jest grzechem, ale co spełniane jest…

CODZIENNOŚĆ – moje małe miłości

Ludzie z Twojej planety hodują pięć tysięcy róż w jednym ogrodzie… A tymczasem to, czego szukają, może być ukryte w jednej róży. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę Nie możemy umknąć codzienności, gdyż zabieramy ją ze sobą, gdziekolwiek byśmy szli, jest bowiem nami – naszym codziennym sercem, gnuśnym duchem, małą miłością… K. Rahner Chciałabym być zdrowa…

O kobiecie

W jednym ze swoich wierszy Mickiewicz pisze: ,,Kobieto! puchu marny!” – czy taki marny? Ja nie wiem… Siła kobiety leży w jej łagodności i wrażliwości. Jak te cechy w sobie pielęgnować, odkrywać i dobrze rozumieć? Mówi się dużo o kryzysie ojcostwa i mężczyzny. Ale czy w parze z tym nie idzie kryzys tożsamości kobiety? Wołanie…

Kim jesteś?

Czy zastanawiałaś się kiedykolwiek nad pytaniem kim jesteś? Jeśli tak,  to z pewnością wiesz, że odpowiedź na to pytanie nie należy do najłatwiejszych. Jeśli jeszcze nigdy nie skonfrontowałaś się z tym pytaniem to może warto rozpocząć podróż po najpiękniejszych, a zarazem najbardziej tajemniczych przestrzeniach swojego serca. Odpowiedź bowiem na to pytanie jest w tobie, ale…

UWAŻNOŚĆ

Spór z myślami wiodę… „Cechą rozumnej natury ludzkiej danej z niebios jest bądź walczyć, bądź pomagać walczącemu, bądź atakować walczącego, wojnę przeciw niemu wzniecić i zmagać się z nim. Walczącymi zaś są ludzie, pomagającymi im – aniołowie Boży, a ich przeciwnikami są złe duchy”. (Ewagriusz z Pontu, O sporze z myślami). Oto definicja walki duchowej,…

Kobiety, które nękały św. Hieronima

„Pierwszą iskrę pod ognisko położyłaś” – napisały Paula i Eustochium do Marceli. Co takiego zawdzięczały Marceli? Pasję i miłość do… studiowania Pisma Świętego.  Marcela zainicjowała krąg,  który znamy dzięki listom św. Hieronima. Wiemy zatem, że Marcela, Paula i Eustochium, a wraz z nimi wiele innych, arystokratek i  kobiet z klasy średniej, studiowało Biblię w sposób…

Bóg daje znaki

Człowiek jest człowiekiem. Posiada ciało i duszę. Jest materialny i duchowy. Tacy jesteśmy, bo takich nas stworzył Bóg.  Poprzez grzech zadajemy rany sobie i innym. Nosimy w sobie śmiertelne rany, które w pewnych momentach naszego życia stają się bardzo dotkliwe. Bóg nie pozostaje wobec tej rzeczywistości obojętny, ale daje nam możliwość przyjęcia uzdrowienia. Jego łaska…

Myśli jak owce…

Nie mamy wpływu na nasze emocje. One po prostu są. Przychodzą niezależnie od nas i nie jest dobrze, jeśli próbujemy je tłumić. Inaczej rzecz ma się z naszym myśleniem. Myśli są podległe woli, więc możemy myśleć to, co chcemy. Mamy duży wpływ na nasz sposób myślenia i warto nad nim pracować. Sam Pan Jezus nas…